MODUŁ AUTORSKI:

Moduł pozwala na dodanie do Aplikacji Autorów zdjęć. Autor to osoba lub firma posiadająca prawa autorskie bądź prawa do zarządzania i sprzedaży do zdjęć, które chcemy zamieścić w galerii naszej Aplikacji.


Dodając zdjęcia do Galerii możemy przypisać je do Autora i określić ich wartość czyli koszt licencji. W praktyce pozwala to na umieszczenie kategorii ze zdjęciami fotografa (Autora) i określenie ich ceny np. na 30 zł. Następnie przypisanie ich do Autora z ceną np. 20 zł.


Od tego momentu każde zamówienie złożone z jednym z takich zdjęć spowoduje dodanie do ceny obrazu kwoty licencji (30 zł). Oczywiście informacje o koszcie licencji umieszczamy w opisie zdjęcia tak, by Klient był świadomy tego, że wybierając te zdjęcie ponosi dodatkowy koszt.

Aplikacja powiadomii Autora o użyciu jego zdjęcia i naliczeniu jego opłaty licencyjnej (20 zł). Opłata licencyjna dla Autora zostaje naliczona dopiero w momencie pobrania przez Was tego zdjęcia do druku.

Moduł generuje dla każdego Autora specjalny link do jego własnego panelu administracyjnego, gdzie może on na bieżąco śledzić sprzedaż swoich zdjęć.


Zestawienie miesięczne kwot należnych Autorowi z tytułu sprzedaży zdjęć.


Szczegółowy raport zawierający wszystkie zamówienia w wybranym miesiącu.


Ranking
Raport gdzie Autor widzi wszystkie swoje zdjęcia znajdujące się w Aplikacji wraz z ich cenami i ilością sprzedanych sztuk.
Lista posortowana jest w taki sposób, że na górze są zdjęcia cieszące się największą popularnością.


Moduł pozwala na rozszerzenie Galerii o zdjęcia lokalnych fotografów oraz na dodatkowy przychód z ich sprzedaży. Moduł wymaga uruchomionego modułu Galeria Zdjęć.